Послуги з оцінки:

Незалежна оцінка вартості майна виконується в наступних випадках:
• для встановлення величини орендної плати (визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати)
• при постановці на баланс, або зміні балансової належності (передача в комунальну власність та інше)
• при списанні неліквідних об’єктів (утилізація, ліквідація).
• для відображення справедливої вартості активів у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСФЗ. Переоцінка основних засобів підприємства.
• при продажу, внесення в статутний капітал, визначенні частки спадкування
• при кредитуванні (визначення заставної вартості майна)
• при страхуванні (передачі в оренду або лізинг)
підтвердження митної вартості
• для цілей судового розгляду
• для посольства, при отриманні візи