Переоцінка основних засобів підприємства по МСФЗ (IFRS).

Оскільки основні засоби зазвичай складають більшу частину всіх активів підприємства, то їх справедлива вартість цікавить всіх заінтересованих осіб: керівництво, інвесторів. Переоцінка дозволяє привести балансову вартість основних засобів у відповідність з даними про ринкову вартість. Точна та актуальна інформація про вартість активів дозволяє робити висновки про фінансове становище підприємства та приймати потрібні зважені рішення.
Дооцінка вартості активів покращує показники майнового і фінансового стану (вартість чистих активів, розмір статутного капіталу), як наслідок — підвищення кредитної та інвестиційної привабливості підприємства.
Крім того, вартість основних засобів є базою для розрахунку амортизаційних відрахувань, які впливають на показник прибутку підприємства.

Для багатьох вітчизняних компаній перехід на МСФЗ стає актуальною задачею.
Оцінка активів Компанії — є важливим етапом трансформації звітності на МСФЗ (оскільки стандарти вимагають відображення активів за справедливою вартістю, так як реальна вартість активів компанії — одне з основних умов підвищення прозорості звітності підприємства перед акціонерами і інвесторами).
Для визначення справедливої вартості активів в більшості випадків потрібен незалежний оцінювач.

Компанія має багаторічний успішний досвід виконання робіт з переоцінки активів.
Серед виконаних проектів є:
— компанії агропромислового комплексу (сільськогосподарського спрямування) — активи яких містять елеватори, ферми, маслозаводи;
— виробничі підприємства.
Маємо позитивний досвід виконання робіт для аудиторських компаній: «Deloitte», «Baker Tilly», «ERFOLG und GENAU audit».